044 331 98 24 095 731 94 97 096 042 55 54

Наші лікарі

Наші лікарі


Козловський Владислав Миколайович – головний лікар, хірург. Спеціалізація – абдомінальна хірургія, ортопедія, неврологія, офтальмологія. Закінчив ветеринарний факультет Національного аграрного університету у 1993 році. Стаж роботи в галузі хірургії дрібних свійських тварин понад 25 років. Проходив стажування у клініці неврології та ортопедії у м. Леон, Франція. Постійний учасник та лектор міжнародних конференцій, семінарів та майстер-класів (WSAVA, USAVA, IVC та ін.).Козловська Анастасія Владиславівна - лікар ветеринарної медицини, терапевт, анестезіолог. У 2018 році на відмінно закінчила ветеринарний факультет НУБіП України. Проходила стажування у клініці дрібних домашніх тварин доктора Вольфа, м. Шверте, Німеччина 2014-2016 років. У 2017 році пройшла стажування у клініці дрібних тварин Вроцлавського Природознавчого Університету, м. Вроцлав, Польща. Закінчила Школу Ветеринарної Дерматології (Естонія) у 2021 році.

Договор оферты

Даний договір є офіційною публічною пропозицією ТОВ «ТИГР КЕЙТЕРІНГ» (03057, місто Київ, проспект Перемоги, 49/2, код ЄДРПОУ 38420235), що іменується надалі «Продавець», адресований будь-якій фізичній або юридичній особі, яка повністю і беззастережно приймає умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633 та 634 Цивільного Кодексу України та виразила акцепт цієї оферти здійсненням Замовлення на сайті https://www.vetklinika-kiev.com/ чи в ресторані TAYGER PIZZA BAR (місто Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 6) і яка діє у власних інтересах або інтересах юридичної особи, що іменується надалі «Покупець», уклали цей договір публічної оферти (далі «Договір») про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Під поняттям «Товар» в цьому Договорі розуміються товари в асортименті представлені на сайті https://www.vetklinika-kiev.com/ чи в ресторані TAYGER PIZZA BAR (місто Київ, вулиця Гетьмана, 6), які мають назву, опис та ціну. Опис товару може супроводжуватися його зображенням.

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу, на існуючих умовах, зазначених в Договорі.

«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

«Продавець» – юридична особа, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині.

«Покупець» – фізична або юридична особа, вступили в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

«Замовлення» – волевиявлення Покупця на купівлю Товарів, адресоване Продавцю, яке оформлене за допомогою програмних засобів Сайту інтернет-магазину або іншим способом.

«Кур'єрська доставка» - безпосередня передача товару від Продавця до Покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору. Продавець не здійснює самостійно доставку товару.

«Інтернет-магазин» - веб-сторінка Продавця https://www.vetklinika-kiev.com/.

«Місце продажу Товару» - заклад громадського харчування (ресторан TAYGER PIZZA BAR за адресою: місто Київ, вулиця Гетьмана, 6) Продавця.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ) даний Договір є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір купівлі-продажу товарів, а факт вчинення Покупцем замовлення, в усній (по телефону або в ресторані) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі, і отримання даного замовлення Продавцем - є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, яка міститься на веб-сторінці Продавця.

2.2. Усі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми. У випадку виникнення у Покупця питань, що стосуються характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця.

2.3. У випадку відсутності замовлених Товарів у Продавця у момент здійснення Покупцем Замовлення Товару, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі виключити зазначений Товар із Замовлення Покупця, і в розумний строк повідомити про це Покупця шляхом направлення електронного повідомлення за адресою, яка зазначена при реєстрації Покупця. В такому випадку Продавець не несе будь-якої відповідальності перед Покупцем.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Даний Договір набуває чинності з моменту оформлення Покупцем замовлення наявного у Продавця Товару, та діє до моменту оплати Покупцем отриманого від Продавця Товару.

3.2. Покупець зобов'язується самостійно знайомитися з умовами Договору.

3.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, то він дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

 3.4. Оформивши Замовлення на покупку Товару, Покупець тим самим автоматично дає згоду на отримання інформації шляхом електронних повідомлень про товари та послуги з сайту-доставки. Покупець має право відмовитись від отримання таких повідомлень, повідомивши сайт-доставки шляхом телефонного зв’язку.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором здійснити продаж Покупцеві Товару, що є предметом продажу за цим Договором, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Товар та сплатити його ціну.

4.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

4.3. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

5. ЦІНА  ТА  ПОРЯДОК  ОПЛАТИ  ТОВАРУ

5.1.  Ціни в інтернет-магазині Продавця вказані в національній валюті України.

5.2. Покупець оплачує вартість Товару будь-яким обраним способом, – безготівковим (шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Продавця), або готівковим – шляхом передачі грошових коштів безпосередньо кур’єру під час доставки замовленого Товару.

5.3. У випадку оформлення Покупцем Замовлення Товару, ціна якого не є актуальною на момент оформлення Замовлення, або є не вірною внаслідок помилки/технічної помилки, Продавець відразу після отримання Замовлення інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися із Покупцем таке Замовлення вважається анульованим. Якщо таке Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві оплачену за Товар суму коштів шляхом перерахування на рахунок Покупця, або в інший прийнятний для Сторін спосіб.

5.4. Продавець не може гарантувати доступність Товару на складі Продавця в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, в наслідок чого, можуть збільшитися строки обробки Замовлення. Якщо буде потреба здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти. 

5.5. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Продавець зобов’язаний:

6.1.1. Надавати правдиву інформацію про Товар, умови доставки та ціни. 

6.1.2. Поставити Товар відповідно до умов Договору та Замовлення.

6.1.3. Забезпечити якість Товару вимогам, які ставляться для товарів даного виду, та вимогам діючого законодавства України.

6.1.4. У випадку зміни строку поставки, за допомогою телефонного або електронного зв'язку, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки

6.2. Покупець зобов’язаний:

6.2.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, в т.ч. при реєстрації в Інтернет-магазині.

6.2.2. Оплачувати Товар відповідно до умов Договору та Замовлення. 

6.2.3. При отриманні Товару від кур’єра провести зовнішній огляд цілісності упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних ушкоджень та повноти його комплектності.

6.3. Покупець має право:

6.3.1. Отримати замовлений Товар відповідно до умов Договору та Замовлення.

6.3.2. Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

6.3.3. Внести зміни в Замовлення до його оплати. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони відповідають за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до норм діючого законодавства України.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання даного Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.  

7.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов'язань за цим Договором в разі надання Покупцем недостовірної, неправдивої та/або некоректної інформації.

7.4. Продавець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупця в якості оплати Товару, в тому числі у разі неможливості виконання або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов'язань.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

81. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. У випадку виникнення претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону або в інший доступний спосіб.

8.3.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до застосовних до нього норм матеріального та процесуального права України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Питання, не врегульовані положеннями даного договору, вирішуються сторонами із застосуванням норм діючого законодавства України.

Умови оплати
Готівкою кур'єру
Безготівковий розрахунок
Оплата здійснюється при отриманні замовлення кур’єру готівкою

 Або за допомогою платіжної картки через сайт з використанням

сервісу Liq Pay (комісія не знімається)

При замовленні від 1500 грн необхідно внести предоплату в розмірі не менше 50% від суми замовлення.


Умови доставки

  1. Безкоштовна доставка при замовленні  від 200 грн в зони доставки №1, нічна доставка від 300 грн.(можливість доставки уточняеться у оператора).
  2. Безкоштовна доставка при замовленні  від 300 грн в зони доставки №2, нічна доставка від 400 грн.(можливість доставки уточняеться у оператора).
  3. Безкоштовна доставка при замовленні  від 750 грн в зони доставки №3, нічна доставка від 850 грн.(можливість доставки уточняеться у оператора).
  4. Безкоштовна доставка при замовленні  від 750 грн в зони доставки №4, нічна доставка від 850 грн.(можливість доставки уточняеться у оператора).
  5. Безкоштовна доставка при замовленні  від 500 грн в зони доставки №5, нічна доставка від 600 грн.(можливість доставки уточняеться у оператора).


Прийом замовлень здійснюється щодня без вихідних з 9:00 до 06:00 по телефону та он-лайн через сайт і мобільний додаток. Технічна перерва з 6.00 до 9.00.

Діють постійні акції та знижки;

Поширюються знижки за бонусними та мобільним додатком закладу на замовлення, окрім акційних страв, пропозицій і бізнес-ланчів, а також нарахування в такому випадку бонусів та накопичення на карту гостя не здійснюються.

Оплата здійснюється при отриманні замовлення кур’єру готівкою чи може здійснюватися за допомогою платіжної картки через сайт за використання сервісу Liq Pay (комісія не знімається).

 

Час приготування замовлення страв та з "з собою":

стандартний час приготування — від 25 хв до 40 хв.

замовлення на суму більше 800 грн час приготування до 60 хв.

замовлення на суму більше 1500грн час приготування до 90 хв.

 

Стандартний час доставки складає 60 хв в зоні №1 та решті зон на правому і лівому березі складає до 90 хв. У п'ятницю та суботу час доставки може бути збільшено з 60 хвилин до 1 години 30 хвилин в зоні №1.

При замовленні від 1500 грн необхідно внести предоплату в розмірі не менше 50% від суми замовлення.

Ваше замовлення почне готуватися відразу після зворотного дзвінка оператора або SMS на ваш номер з деталями замовлення.

 

Заклад залишає за собою право відмовити в доставці замовлення по технічним причинам.